Hệ thống giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN

Hệ thống giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện ra đời trong bối cảnh toàn thế giới ngày càng đối mặt với nhiều dịch bệnh nguy hiểm như: Covid 19, Ebola, SARS,…..

CĂN CỨ

Phần mềm được xây dựng dựa trên các quy định của Bộ Y Tế về công tác giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện và kinh nghiệm thực hành của các cán bộ trực tiếp tham gia công tác chống nhiễm khuẩn:

  • Quyết định
  • Quyết định

CÔNG NGHỆ

Phần mềm được xây dựng trên công nghệ Web Application với ưu điểm không cần cài đặt, sử dụng trên mọi thiết bị.

Dữ liệu cập nhật liên tục.

Độ bảo mật cao với hệ thống phân quyền người dùng, theo từng khoa phòng vị trí trong hệ thống giám sát.

TÍNH NĂNG

Tạo hồ sơ ca bệnh

Gửi hồ sơ ca bệnh

Duyệt ca bệnh

Xuất các báo cáo theo yêu cầu

THÔNG TIN LIÊN HỆ