Phổ vi khuẩn trên bàn tay

Tháng Bảy 18, 2020 2:40 sáng Leave your thoughts

Phổ vi khuẩn trên bàn tay chúng ta gồm các vi khuẩn định cư thường trú và vi khuẩn vãng lai. Trong đó, phổ vi khuẩn vãng lại có vai trò quan trọng. Cùng Kiểm soát nhiễm khuẩn.com tìm hiểu về chủ đề này nhé.

Năm 1938, Price P.B chia vi khuẩn trên da bàn tay làm 2 nhóm: Vi khuẩn vãng lai và vi khuẩn định cư.

Vi khuẩn định cư

Gồm các cầu khuẩn gram (+): S. epidermidis, S. aurers, S. hominis, v.v. và các vi khuẩn gram (): Acinetobacter, Enterobacter… Các vi khuẩn gram (-) thường chiếm tỷ lệ cao ở tay NVYT thuộc đơn vị hồi sức cấp cứu, đặc biệt ở những người VST dưới 8 lần/ngày. Phổ vi khuẩn định cư thường cư trú ở lớp sâu của biểu bì da. VST thường quy không loại bỏ được các vi khuẩn này khỏi bàn tay nhưng VST thường xuyên có thể làm giảm mức độ định cư của vi khuẩn trên tay. Để loại bỏ các vi khuẩn này trên da tay trong VST ngoại khoa, các thành viên kíp phẫu thuật cần VST bằng dung dịch VST chứa cồn hoặc dung dịch xà phòng chứa chlorhexidine 4% trong thời gian tối thiểu 3 phút.

Vi khuẩn vãng lai

Loại vi khuẩn này gồm các vi khuẩn trên da NB(Người bệnh) hoặc trên các bề mặt môi trường bệnh viện (chăn, ga giường, dụng cụ phương tiện phục vụ NB) và làm ô nhiễm bàn tay trong quá trình chăm sóc và điều trị. Mức độ ô nhiễm bàn tay phụ thuộc vào loại thao tác sạch/bẩn, thời gian thực hiện thao tác và tần suất vệ sinh tay của nhân viên y tế.

Phổ vi khuẩn vãng lai là gì?

Trong phổ vi khuẩn trên bàn tay chung ta, phổ vi khuẩn vãng lai là thủ phạm chính gây nhiễm khuẩn bệnh viện. Tuy nhiên, phổ vi khuẩn này có thể loại bỏ dễ dàng bằng VST thường quy (rửa tay với nước và xà phòng thường hoặc chà tay bằng dung dịch VST chứa cồn trong thời gian 20 giây-30 giây). Do vậy, VST trước và sau tiếp xúc với mỗi NB là biện pháp quan trọng nhất trong phòng ngừa NKBV. VST trước phẫu thuật cần loại bỏ cả hai phổ vi khuẩn vãng lai và định cư, do vậy cần áp dụng quy trình VST ngoại khoa.

Tags: , ,

Categorised in: ,

Tác giả npduy